رییس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت:پرونده قضایی سه متخلف که درمنطقه حفاظت شده قرخودشهرستان مانه وسملقان اقدام به شکار غیرمجاز نموده بودندموردرسیدگی قضایی قرارگرفته ودادنامه محکومیت برای متخلفین آن صادرگردید.

جواد یازرلو افزود:ازمتخلفین دستگیرشده یک قبضه سلاح غیرمجازگلوله زنی(خفیف)،یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی کالیبر12(دارای مجوزحمل)،6عددفشنگ چارپاره،6عددفشنگ ساچمه،8عددفشنگ خفیف،2دستگاه موتورسیکلت،یک عدددوربین چشمی،یک عددکوله پشتی ولاشه یک قطعه خرگوش وحشی شکارشده کشف وضبط گردیده بود.

وی افزود:متخلفین به اتهام حمل ونگهداری غیرمجازفشنگ های مکشوفه، حمل ونگهداری غیرمجازیک قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی خفیف وشکارغیرمجازدرمنطقه حفاظت شده موردپیگیرد قضایی قرارگرفتند.

یازرلو با بیان اینکه باپیگیری های صورت گرفته،دادگاه رسیدگی کننده نیزپس ازطی مراحل رسیدگی مستنداًبه ماده18 و بند الف ماده6قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح های غیرمجازمصوب1390 ضمن صدورحکم به پرداخت مبلغ10میلیون ریال جزای نقدی،حکم به ضبط سلاح گلوله زنی خفیف به نفع دولت رانیزصادرنمود اظهار داشت: باعنایت به ماده18قانون  فوق الذکر وماده14قانون شکاروصیدسلاح شکاری ساچمه زنی کالیبر12دارای مجوزحمل نیزبدلیل استفاده درامرشکارغیرمجازبه نفع دولت ضبط گردید.

همچینین طبق رأی صادره 2دستگاه موتورسیکلت ،دوربین شکاری وکوله پشتی،که درامرشکارغیرمجازتوسط متخلفین مورداستفاده قرارگرفته بودنیزبه نفع سازمان محیط زیست ضبط گردید.

وی تصریح کرد:درخصوص شکارغیرمجازنیز به استنادماده10قانون شکاروصیدمصوب1346 با اصلاحات بعدی، متخلف فوق به 6ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است.

یازرلو افزود:دادگاه به دلیل پرداخت خسارت وارده به سازمان ازسوی متخلف،فقدان پیشینه کیفری مؤثر و پیش بینی اصلاح ایشان بارعایت قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات حبس رابه مدت3سال تعلیق نمودکه درصورت ارتکاب جرم عمدی موجب حدیاقصاص یادیه وتعزیرتادرجه هفت علاوه براجرای این حکم ، مجازات جرم جدیدالارتکاب نیزاجرامی گردد.

لازم به ذکراست که به استنادماده 14قانون شکاروصیدمصوب1346بااصلاحات بعدی" وسائل‌ شکار و صید از قبیل‌ تفنگ‌، فشنگ‌، نورافکن‌، دوربین‌ چشمی‌، تور و قلاب‌ ماهیگیری‌ و سایر ادوات‌ ارتکاب‌ جرم‌ که‌ مرتکبان‌ اعمال‌ یاد شده‌ بالا به‌ همراه‌ دارند و همچنین‌ موتورسیکلت‌هایی‌ که‌ مرتکبان‌ اعمال‌ بالا به‌ طور مستقیم‌ برای‌ شکار مورد استفاده‌ قرار می‌دهند توسط‌ سازمان‌ توقیف‌ و این‌ وسائل‌ تا خاتمه‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ قطعی‌ زیر نظر سازمان‌ به‌ صورت‌ امانی‌ نگهداری‌ شده‌ و دادگاه‌ پس‌ از صدور حکم‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ یاد شده‌ تعیین‌ تکلیف‌ می‌کند."

Posted by Admin Sunday, January 10, 2016 12:35:00 AM Categories: اول خبرهای مهم

-January 2016+
SMTWTFS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Statistics

  • Entries (709)
  • Comments (0)

Archives