از کلیه علاقمندان به شرکت در مسابقه همگانی هفته هواي پاک اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تقاضا می گردد تا پرسشنامه تکمیلی خود را حداکثر تا ساعت 24 روز يکشنبه مورخ 25/10/1390 به آدرس اینترنتی ذیل ارسال فرمایند به شرکت کنندگانی که بالاترين جواب صحیح داده باشند،جوایزی به رسم یادبود اهداء خواهد شد.
 
   مسابقه به علت استقبال زیاد،مدت 24 ساعت تمدید گردید
مسابقه همگانی به مناسبت گرامیداشت هفته هواي پاک (25 دي لغايت 1 بهمن 1390)
 

  زمان مسابقه به اتمام رسیده است

با توجه به برگزاري دوره آموزشي مديريت محيط زيست و دولت سبز در سالن حافظ شهرداري،معرفي برندگان و اهداء جوايز به تاريخ ديگري انتقال يافت.اسامي شرکت کنندگان مسابقه در همين صفحه درج مي گردد.