1.   هرگونه پرورش و تکثیر حیات وحش از اسارت (پرندگان و پستانداران) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با موافقت اداره کل نظارت و بازرسی و دفتر ایستگاه ها و امور مناطق و حقوقی بوده، پس از تدوین وتصویب نهایی متعاقبا ابلاغ و به مورد اجرا گزاشته خواهد شد.
 
2.   صدور موافقت اصولی از وظایف سازمان جهاد کشاورزی نبوده و براساس ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صراحتا از وظایف سازمان متبوعه میباشد.
 
3.   استفاده از تسهیلات بانکی جهت متقاضیان مذکور به ضوابط و مقررات بانکهای عامل مربوط است و سازمان تعهد خاصی در این زمینه ندارد.