یکی از روشهای جدیدی ارتباط با سازمان و ارسال خبر و نظر و پیشنهاد استفاده از پیامک است.

 

شما می توانید پیام های خود را به شماره پیامک اختصاصی سازمان ارسال نمایید.

 

 شماره پیامک : 30006193

 

________________________________________________________________________________________

 

  آدرس : بجنورد – بلوار دولت –روبروی مصلی

تلفن : 13-05832235812       فاکس : 05832244355

رایانامه :  info@nkhdoe.ir